Opgaver vi løser

 

Det kan vi hjælpe med

 

 

 • Markedsføring og salg

Hvordan skal I markedsføres og sælges ? Vi kan hjælpe med alt omkring dette; definere hvordan og via hvilke kanaler, skrive tekster, sætte annoncer op, skrive og udsende pressemeddelelser, lave salgsmateriale, opdatere hjemmesider, lægge jeres produkter til salg f.eks i webshops og meget mere....

 

 • Trykt materiale

Har du brug for hjælp til trykt materiale som flyers, kataloger og plakater, så kan vi stå for dette. Vi kan hjælpe med lay out, opsætning, korrektur, bestilling hos trykkeri, adresselabels, uddeling etc.

 

 • Jeres egne produkter

Har I ønsker om produkter der tager udgangspunkt i jeres profil eller fortælling f.eks. til salg i jeres museumsbutik, som gaver til kunder, som del af jeres formidling eller markedsføring. Vi hjælper med udvikling, indkøb, emballering, prissætning etc. Vi har et netværk af leverandører og erfaring med produktion.

 • Nyhedsbreve og kundeklubber

KulturKonsulenterne kan tage sig af alt det praktiske i forbindelse med at oprette og drifte jeres kundeklub. Vi kan lave nyhedsbreve, registrere i database, lave konkurrencer og aktiviteter.

 

 • Events

Brug Events til at understøtte din virksomheds DNA, til at styrke jeres brand både internt og eksternt, til at styrke antallet af genbesøg, til at tjene penge, til at få en masse glade gæster........fordelene og mulighederne er mange. Vi kan hjælpe med en strategi for en enkeltstående event eller med en strategi for alle events i dit årshjul. Vi har stor erfaring i at arrangere events. Vi har lavet julemarkeder, klubber for børn, sommerferieaktiviteter, kulturnætter, specifikke brancheaktiviteter, messer etc. Vi har et stort netværk af aktører der kan være indhold i dine events, vi kan give idéer til samarbejdspartnere, vi kan gøre dine events til selvstændige forretningsområder. Se mere her

 

 • Strategi, ideoplæg og sparring

Er der behov for at udvikle strategien for hele eller en del af virksomheden. KulturKonsulenterne hjælper dig med at definere strategien.Vi kan give dig idéer til videreudvikling af eksisterende forretningsområder eller til udvikling af nye. Vi har erfaring i at bruge forskellige planlægningsværktøjer. Vi kan skabe et forum for brainstorm af idéer. KulturKonsulenterne er en erfaren, uafhængig og fortrolig sparringspartner.

 • Gennemførelse

Vi ved ressourcerne ikke altid rækker til at få gennemført de gode idéer. Lad os stå for at få gennemført dine idéer. Vi kan stå for al praktikken. Vi forbereder, bestiller hos underleverandører, står der på dagen, rydder op, følger op og meget mere..........

 • Projektledelse

KulturKonsulenterne har stor erfaring i projektledelse. Vi har både det store overblik, men også sans for detaljen. Lad os hjælpe dig på vej med dine projekter. Lad os hjælpe fra idéen opstår - fra strategi til drift.

 • Økonomi

Lad os regne på dine idéer og fremtidige projekter. Lad os give gode idéer til eventuelle økonomiske forbedringer i eksisterende projekter. Vi kan stå for budget og regnskab.

 • Personale

Vi kan stå for at finde personale til at gennemføre dine projekter. Men vi kan mere end det. Har du eget personale, som du ønsker uddannet inden for et af vores forretningsområder, deler vi gerne vores erfaringer og skræddersyr et forløb, der passer til jer.

 

Lad os hjælpe hvis I ikke har volumen til en fast medarbejder, hvis jeres tid ikke slår til, hvis I ikke har kompetencerne in house eller hvis I måske bare vil bruge jeres ressourcer på andre opgaver.

 

Vi hjælper blandt andet:

 • virksomheder
 • kulturinstitutioner
 • museer
 • cityforeninger
 • oplevelsesattraktioner
 • kommuner
 • shoppingcentre

KulturKonsulenterne Sabroesvej 3A, 3000 Helsingør info@kulturkonsulenterne.dk tlf. 41410853